Vrácení zboží

Vrácení zboží

Dle § 53 odstavce 7 občanského zákoníku má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění v případě, že je spotřebitelem dle smlouvy spotřebitelské dle § 52 Občanského zákoníku - spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Dle § 53 odstavce 8 občanského zákoníku..Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.
Dle § 53 odstavce 10 občanského zákoníku...Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
Dle § 458 odstavce 1 občanského zákoníku..Musí být vydáno vše, co bylo nabyto bezdůvodným obohacením. Není-li to dobře možné, zejména proto, že obohacení záleželo ve výkonech, musí být poskytnuta peněžitá náhrada...jinak řečeno (vyňato z portálu www.spotřebitel.cz) Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit (převzaté plnění již například nemá), anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze náklady na vrácení zboží (náklady na přepravu).

Jak zboží vrátit.
· odešlete dopis (email) s textem: "o odstoupení od smlouvy (číslo objednávky) s žádostí o vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).
· Vrácené zboží musí být kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.
· při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet .

Home Schiessl
Facebook Schiessl
Schiessl s.r.o. - chlazení, klimatizace, autoklimatizace, tepelná čerpadla.
Praha, Brno, Ostrava, Cheb, Plzeň, Pardubice, Nové Zámky
schiessl@schiessl.cz
www.schiessl.cz
Silou hlasu
KLIMATIZACE A AUTOKLIMATIZACE
Diese Seite ist erhältlich nur in der Tschechischen Sprache.
This page is available only in the Czech language.
HOME KLG

Created by © 2008 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & Chabera webdesign