Tepelná čerpadla články

Zdroje pro tepelná čerpadla


K
ohřevu teplé užitkové vody, k ohřevu vody v bazénu, nebo k vytápění domu
lze využít teplo obsažené v okolním vzduchu, zemi, nebo půdě
(ekologický energetický zdroj - přírodní nízkopotenciální teplo) pomocí tepelného čerpadla.

Venkovní vzduch – pro tepelná čerpadla vzduch - voda


Tento zdroj patří mezi nejsnáze přístupné, prakticky neomezené a nejekologočtější z důvodu,
že teplo odebrané z okolí je tepelnými ztrátami objektu bezprostředně vráceno zpět.

Protože teplota vzduchu se během ročního období mění, je také topný výkon a topný faktor proměnný.
Z hlediska celoroční spotřeby energie na vytápění se však zhoršené parametry tepelného čerpadla vzduch – voda
vyvažují zlepšenými parametry v teplejším období.

Z tohoto důvodu se dá se říct, že v klimatických podmínkách České republiky (kromě extrémních klimatických podmínek horských oblastí)
představují právě z ekologických hledisek nejvhodnější řešení tepelných čerpadel vzduch - voda.

Princip tepelného čerpadla

Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadl
o i chladicí zařízení vykazují shodné funkce, pracují na stejném principu. Na jedné straně ochlazují a na druhé straně topí.

Jak pracuje tepelné čerpadlo?

Výměník tepla odebírá na nízké teplotní úrovni tepelnou energii z okolí
a tím ji chladí, druhý výměník tepla předá již zhodnocenou tepelnou energii na využitelné teplotní úrovni, ohřívá ji.
Mezi těmito dvěma výměníky je zapotřebí cirkulace v podobě ekologického chladiva, které v prvním výměníku-výparníku odebírá teplo vypařováním a ve druhém výměníku-kondenzátoru odevzdává teplo kondenzací.
Zhodnocení kvality tepelné energie je zajištěna tím, že kondenzace probíhá při vyšší teplotě než vypařování.
Potřebné zvýšení tlaku s cirkulací pracovní látky (chladiva) zabezpečuje kompresor, kde jsou tyto páry stlačeny, přičemž dochází k jejich ohřátí.
Samotný kompresor je jediné místo, kam je nutné dodávat hnací energii (většinou elektrickou).

Výhody tepelného čerpadla vzduch - voda

* moderní a ekologický zdroj vytápění současnosti
* výhodná pořizovací cena i provozní náklady
* vysoký topný výkon a topný faktor, vysoká účinnost
* rychlá instalace, možnost použití stávajících rozvodů tepla
* patří mezi nejekonomičtější na poli teplovodního vytápění
* provoz až do -25°C, nízká hlučnost
* použití je univerzální pro každou nemovitost

Home Schiessl
Facebook Schiessl
Schiessl s.r.o. - chlazení, klimatizace, autoklimatizace, tepelná čerpadla.
Praha, Brno, Ostrava, Cheb, Plzeň, Pardubice, Nové Zámky
schiessl@schiessl.cz
www.schiessl.cz
Silou hlasu
KLIMATIZACE A AUTOKLIMATIZACE
Diese Seite ist erhältlich nur in der Tschechischen Sprache.
This page is available only in the Czech language.
HOME KLG

Created by © 2008 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & Chabera webdesign